Referater af arrangementer og ture

Fællesgrill på Stauning Havn d. 08.06.2013

Referat følger....

Pinsegrill på Ringkøbing Havn d. 18.05.2013


Vi mødtes på havnen v/fiskehuset kl. ca. 18.30. Vi var ca. 25 personer.

Vi havde lånt teltet af Hanne, så vi havde mulighed for at sidde i læ for vinden, og undgå duggen senere på aftenen.
En stor TAK til Hanne for lånet heraf.
🙂

Vi fik tændt op i de medbragte grill, og snakken gik livligt, mens duften af grillet mad bredte sig.

Efter spisningen hyggede vi et par timer med levende sang og guitarmusik til.

Enkelte tog hjem for at sove, men de fleste sov i deres både og kl. 23.30 gik de sidste til ro.

Mvh. Bestyrelsen

Pinsetur til Bork d. 19.05.2013


Søndag var der skippermøde kl. 10, for dem som skulle med til Bork Havn, til grill og overnatning.

Det var blevet bestemt, at turen i år gik til Bork, pga. at sandpumperen som lå ud for Stauning Havn med liner kunne udgøre en fare i indsejlingen for nogle både.

Efter mødet sejlede 6 både mod Bork.

En enkel båd fik en maskinskade, og måtte på slæb til Stauning.
Tak til Erling for dette.
🙂

Om eftermiddagen var folk sammen i bådene, eller på kajen eller i klubhuset, som også blev benyttet om aftenen til grill og fællesspisning, da det begyndte at regne. 🤩

Om mandagen sejlede folk hjem, efterhånden som de var færdige til det.

Mvh. Bestyrelsen

Julefrokost fredag d. 09. november 2012


Igen i år blev julefrokosten afholdt i Medborgerhuset i Ringkøbing.

Vi mødtes kl. 18.30.
Også denne gang  benyttede mange sig af, at man kunne betale for næste års medlemskab ved denne lejlighed.

Vi var 24 personer fra bådklubben som deltog i julefrokosten.
Vi havde lejet en ung dame til at varte os op, og hun kørte bagefter folk hjem som ønskede det.

I år fik vi maden fra Slagter Lange i Holstebro.
Maden var god, dog manglede vi sovsen til andestegen. Ikke en forglemmelse fra slagteren, men et udbredt ønske blandt folk. 😉

Vivi havde arrangeret Amerikansk Lotteri, med mange flotte sponsorgaver. 😀
Det store arbejde honorerede klubben med en flaske.

Jens blev i år kåret som ”årets sejler”, fordi han sejlede i Limfjorden i en lille jolle med sin kone og yngste barn i sommerferien. Samtidig også for hans store arbejde som disc jockey ved vore julefrokoster. 😎
Dette modtog han en flaske for.

Vi havde alle en forrygende festlig aften, med masser af snak, hygge og dans.

Vi havde droppet natmaden i år, i stedet blev der serveret kaffe og kage senere på aftenen.

Enkelte havde aftaler dagen derpå og tog derfor lidt tidligere hjem, og de sidste blev ved til kl. 02.00.

Vi glæder os over den store opbakning til denne fest.

Vh. Bestyrelsen

Havnefest på Lyngvig Havn lørdag d. 25.08.2012


Igen i år mødtes mange af bådklubbens medlemmer til Lyngvig Havnefest.
Vi var repræsenteret med otte både, og 18 personer. 🙂

Bådklubben fik igen i år et fællesbord.
Vi startede med at spise kl. 18, hvor Sun Glasses (et lokalt band)spillede til.

Menuen bestod af ta’ selv bord, med kamsteg, flødekartofler og salat, samt pølser og brød.
Efter maden var der kaffe og småkager.

Der blev igen i år solgt Amerikansk Lotteri.

Derefter spillede Sun Glasses op til dans. Og der blev danset og hygget til midnat, hvor musikken stoppede.
Derefter gav Anker et par numre på harmonika, sammen med Gunnar (en lokal) på guitar i teltet, for de af medlemmerne som endnu ikke var gået til køjs. 😀
 

Dagen efter mødtes vi til rundstykker på Lyngvig Havn, og derefter sejlede vi hjemad. 
En rigtig hyggelig tur, og
 
vi vil gerne opfordre flere medlemmer til at deltage. 🙂

MVH. Bestyrelsen

Grisefest på Stauning Havn, d. 9. juni 2012


Der var budt på grisefest i Stauning klubhus. 🙂 
Vi var 3 både fra motorbådsklubben som deltog i festlighederne.

Menuen bestod af helstegt pattegris, flødekartofler og stort salatbord.
Prisen var 110 kr. pr. person, og dette var for maden,  3 øl samt en lille skarp.
Så det var billigt og godt.

Vi var ca. 35 personer, som alle hyggede sig  med snak og dans til stereoanlægget. 😀

Formanden sluttede af med at fortælle, at der kunne købes ”rester” incl. en øl om søndagen kl. 12, til en 20’er, hvilket mange benyttede sig af.

Vi sejlede hjemad efter endt middag.
Vi ankom til Ringkøbing Havn ved kaffetid, efter en lidt blæsende tur på fjorden.

Vi kan varmt anbefale denne tur til Stauning, og håber på flere deltagere til næste år, hvis arrangementet gentages. 😉

MVH. Bestyrelsen

Hygge i Stauning.

Pinsegrill på Ringkøbing Havn, d. 26. maj 2012

Efter en solrig dag, var der dømt fællesgrill på havnen i Ringkøbing.
Her havde vi lånt borde, stole og telt af Fiskehuset. Vi var omkring 25 personer, og der kom andre motorbådfolk, fra andre havne, der spurgte om de måtte være med. Da der var plads til alle. var de jo velkomne.

Et Pinsearrangement der nok er kommet for at blive.   🙂

Pinsetur til Stauning d. 27. maj 2012

Søndag 9:45 var der skippermøde for dem som skulle til Stauning hvor der skulle være grill og overnatning med morgenmad.
Fællesgrillen der ned endte med at andre kom til. Blandt andet 2 hold autocampere. De underholdt i nogle timer med musik og gøgl. Alt i alt en total festfyldt aften.
Mandag efter fælles morgenkaffe med rundstykker, drog bådene fra Stauning igen.

Pinsearrangementet er nok kommet for at blive.   😀

Julefrokost fredag d. 02.12.2011


Vi mødtes i Medborgerhuset kl. 19.00.

Der var 25 tilmeldte.

Igen i år var maden fra Maries madbutik.
I år havde vi lejet en pige til at stå for serveringen, så alle kunne blive siddende ved bordet. 🙂

Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Lene og Vivi havde arrangeret Amerikansk Lotteri.
I den forbindelse havde de indsamlet mange flotte sponsorgaver. 
Klubben gav en flaske som tak til begge, for deres store indsats med indsamling og håndtering af dette. 😀

I år blev Årets sejler Inge og Tage for deres mange oplevelser i Limfjorden.
De modtog en flaske for denne titel. 🙂

Vi glæder os over den store tilslutning til denne aften.


Vh. Bestyrelsen

Grisefest i Lyngvig d. 27-08-2011


Så har der igen været afholdt den traditionelle sommerfest på havnen i Nr. Lyngvig. 😉

Der var 14 deltagere fra Motorbådsklubben, som alle havde en fantastisk aften.
Som sædvanlig var der tilberedt rigtig god mad, som vi alle nød med stor velbehag.
Musikken var igen i år Sunglasses, som leverede rigtig god underholdning og dansemusik.

Vi håber at festen har givet et pænt overskud som går til vedligeholdelse af havnen,til gavn for os alle.

MVH Bestyrelsen

Regata i Hvide Sande d. 27-06-2011


Spontan tur til sidste del af regata i Hvide Sande.
Der blev sendt sms'er ud med, at der var afgang fra Ringkøbing kl. 10.
Vi skulle så mødes ved blåtårn kl. 11, hvis der skulle komme både fra andre havne. Vi ankom til Blåtårn kl. 11 fra Ringkøbing.

Der mødte 13 personer op til fælles kaffe og kage, som klubben gav.

Vejret var rigtig fint med høj solskin, så folk gik en tur rundt på havnen, for at se på de forskellige aktiviteter der var.
Så det blev trods alt en rigtig vellykket dag trods regnvejr fra morgenen af.

MVH
Bestyrelsen

Fællestur til Stauning d. 12-06-2011


Søndag kl. 11 listede 5 både ud af Ringkøbing havn, trods
lidt vind afsted mod Stauning. Efter små 2 timer var vi alle i havn og havde også fået pladser til alle bådene, John og hans børn kom en 1/2 time efter os.
Der var 2 både fra Ringkøbing som var kommet nogle dage før så i alt var vi 8 både fra motorbaadsklubben.🙂

Alle gik vi så op i klubhuset for at melde vores ankomst og vi fik en god modtagelse, og samtidig fik vi lov til at låne klubhuset og grillen til om aftenen .🙂
Om aftenen mødte alle op med deres medbragte mad og så blev der grillet og snakket og vi fik også bestilt rundstykker til om mandagen.

Vi var 25 som syntes det var kanon med sådan en tur, og alle sejlede hjem til Ringkøbing så man kunne nå i havn inden middag, da de havde meldt dårligt vejr om eftermiddagen.

MVH
Bestyrelsen

Havnens dag d. 11-06-2011


Efter en god dag med lidt regn til havnens dag, mødtes medlemmer fra Fjordens-motorbaadsklub til fælles grill på Bryggen.
Dennis havde fået lov til at låne borde og bænke af Hanne fra Fiskehuset, (mange tak), de blev sat langs med hjemmeværnsbåden, så vi sad godt i læ.

Der var mødt 25 personer op med grill og mad osv.
Johnny Kirkegård spillede 5-6 numre på hans guitar.
Da det blev for koldt sivede folk lige så langsom hjem, eller ned i deres både.
Aftenen var vellykket og det blev aftalt at vi skulle sejle kl. 11 næste dag til Stauning (fællessejllads).

mvh
Bestyrelsen

Åben havn i Hvide Sande d. 20.05.2011


Der var arrangeret fællestur til åben havn i Hvide Sande. Der var 3 både med og vi var 12 personer.

Vi gik rundt og så på de forskellige aktiviteter,              
bla. Emil Robin og Blå tårn. Senere mødtes vi i auktionshallen hvor vi spiste vores mad, fiskefrikardeller og fiskefilet. 🙂

Derefter gik vi til bådene hvor vi fik en øl og vand inden turen gik hjemover, en rigtig dejlig tur.

MVH
Bestyrelsen

lidt hygge inden turen gik hjemover

Julefrokosten d. 03.12.2010


Vi mødtes i Medborgerhuset kl. 19.00, til den årlige julefrokost.

Der var tilmeldt 25 personer, hvilket var flot. Vi påskønner den store tilslutning, som er med til at gøre arbejdet med arrangementerne meget positivt.🙂

Dennis bød velkommen, og fortalte kort om aftenens program.

Vi gik til bords 19.15, og maden blev lavet af delvis bestyrelsen og Maries madbutik, som igen i år blev rost.

Vivi havde arrangeret et Amerikansk Lotteri, og havde sammen med Dennis indsamlet 28 sponsorgaver, overskuddet skulle bla. gå til en stempel til klubben.
Der blev solgt 400 lodder og det var fine gevinster.🤩

Lene havde medbragt en Snapsesang, i form af et udklippet snapseglas til hver, og den blev sunget flere gange i løbet af aftenen.

Vivi og Lene modtog begge en flaske for deres bidrag.

Som noget nyt havde bestyrelsen kåret "Årets Sejler", som blev Laila & Uffe, på grund af deres store gåpåmod, på trods af manglende erfaring i sejlads.
Det udløste en flaske blå gajol.
Fremover kan alle ved tilmelding til julefrokosten aflevere deres forslag til "Årets Sejler".

Folk snakkede og hyggede, og maden trak ud til 23.30, så der var ikke interesse for natmad kl. 01.00.🙃

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår, med godt sejlervejr.

Foto fra festen kommer senere.

MVH. Bestyrelsen

Sponsortur til Hvide Sande d. 12-09-2010


Der mødte 27 medlemmer op til kaffe og rundstykker, på trods af regnvejr. Men da vi skulle spise blev det heldigvis tørvejr.

Derefter sejlede vi 7 både til Hvide Sande, hvor vi skulle grille. Det var en rigtig fornøjelse, fjorden var blank som et spejl hele dagen.

Vi grillede ved klubhuset i Hvide Sande i solskin og skyfrit vejr.
Ca. kl 16:30 brød vi op og sejlede derefter tilbage til Ringkøbing. 🤭

Turen var en stor succes og vil blive gentaget næste år.

mvh.
Bestyrelsen

Havnefest i Lyngvig d. 28-08-2010


Der var 5 både og 13 personer fra motorbådsklubben.
Nogle sejlede om fredagen og resten om lørdagen, samt nogle der ankom i biler.

Maden var rigtig god og musikken var igen i år Klitdrengene.

Der var amerikansk lotteri, samt auktion på småkager og vores bord fik købt deres part.

Søndag var vi inviteret op i Villys fiskerhus til kaffe og rundstykker.

Vi håber at der også til næste år møder folk op til den gode fest som de holder

MVH
Bestyrelsen

Pinseturen til Bork d. 22.- 23. maj 2010


Vi sejlede fra Ringkøbing Havn kl. 10. Der var 2 både der var tilmeldt fællessejladsen. Nogle både var sejlet til Bork aftenen forinden, og de resterende ankom i løbet af eftermiddagen. Vi var ialt 13 personer, i 6 både tilmeldt turen.
Vi havde skønt vejr, kun lidt vind og masser af sol på turen. Vi ankom ved 12 tiden til Bork Havn.

Vi hyggede i de forskellige både, og på havnekajen om eftermiddagen. Snakken gik lystigt, og alle deltog. 🙂

Vi gjorde klar til at gå i teltet kl. 17.30, hvor bestyrelsen havde reserveret et bord til bådklubben. Det var dejligt, at vi alle kunne sidde sammen. En stor tak til Bork Sejlklubs bestyrelse, for at dette kunne lade sig gøre.

Vi grillede den medbragte mad, (grillen var god), og hyggede os i hinandens selskab.

Efter maden var der vanen tro "Amerikansk lotteri", hvor vores bord fik sin del af gevinsterne. 

Dernæst var det tid til at byde op til dans, og der blev danset til kl. 01.00.
Musikken blev leveret af en lokal, den samme disc jockey som sidste år, og han var god til at spille godt dansemusik. Så dansegulvet var aldrig tom.

Bestyrelsen havde bestilt rundstykker til søndag morgen, og de blev delt rundt på bådene kl. 8.30.

Fællessejladsen gik hjemad kl. 13.00, hvor igen 2 både deltog. Nogle var sejlet tidligere, og andre ventede med at sejle pga. vejret.
Turen til Ringkøbing var meget turbulent, det blæste en del, og der var 2½ m. høje bølger. Så det var rart at komme i havn igen. 🤒

Men alt i alt en dejlig tur, som varmt kan anbefales.

MVH. Bestyrelsen

Julefrokosten 21. november 2009


Vi holdt vores julefrokost i Sejlklubbens klubhus d. 21. november.

Vi mødtes ca. kl. 18.30, der var 22 tilmeldte (flot), vi hyggede - snakkede og fik en "lille øl". 🙂

Kl. 19 gik vi til bords.
Vi fik maden leveret fra Marie´s Madbutik og det var rigtig godt og meget mere end vi kunne spise.

Snakken gik lystig mellem alle og ved midnat var der pølser og brød til alle sultne sjæle.

Ca. kl. 01.30 forlod de sidste huset, (hvem mon ???) så vi i bestyrelsen, kan kun være meget glade for den store opbakning til vores første "rigtige fest". 😀

Dette arrangement var det sidste i år, og vi ser frem til en ny sæson i 2010 med godt humør og med nye arrangementer og forhåbentlig nye medlemmer.

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig JUL og et godt og lykkebringende NYTÅR


MVH. Bestyrelsen
Der hygges...

Tur til Lyngvig Havn d. 12. september 2009


Vi var 9 personer, som mødte op til skippermøde ved klubhuset i Ringkøbing kl. 13.00.

Efter et kort møde, gik turen mod Lyngvig Havn.
På trods af noget vind, kunne vi sidde i læ og nyde efterårssolen derovre, og også vores medbragte kaffe og kage. 🙂  

Dennis og John tog billeder af bådene, og sejlede derefter til Hvide Sande Havn, for at tage billeder af de både, som vores medlemmer derfra har.
Vi vil i nærmeste fremtid lægge billederne ind på vores hjemmeside under "medlemmer".

Kl. 16.30 gik turen atter mod Ringkøbing Havn, hvor vi tændte grillen og spiste vores medbragte mad.
Vi hyggede et par timer, hvorefter vi gik hver til sit, (vi skulle jo hjem, så vi kunne nå at se Mikkel Kessler bokse). 🤩

Tur til Hvide Sande/tur på havet d. 4.-5. juli 2009


Vi sejlede fra Ringkøbing Havn kl. 07.30, og ankom til slusen i Hvide Sande ved 9-tiden.
Vi sejlede gennem slusen kl. 09.30, og efter vi havde lagt bådene til kajen, spiste vi rundstykker og drak morgenkaffe sammen.

Derefter gik turen på havet, hvor vi sejlede nordpå. Det var pragtfuldt vejr, og havet var stille og rolig. 😎
Der var mange alger i vandet, og vi sejlede gennem en orange bremme undervejs.
Ved Lyngvig fyr vendte vi om, og sejlede tilbage til Hvide Sande Havn, hvor vi atter gik gennem slusen, og derpå gik turen til lystbådehavnen.

Efter frokost gik folk hver til sit, nogen gik rundt og kiggede på både, andre fik en "morfar" imens.

Om aftenen stødte endnu en båd til, og vi lånte klubhuset, hvor vi grillede og hyggede os, og ved midnat gik folk hver til sit.

Efter morgenmaden dagen efter, gik turen atter til Ringkøbing Havn.

Det var en rigtig dejlig tur, og en skøn oplevelse at komme på havet med bådene. 🙂

Pinsetur til Bork d. 29.-31. maj 2009


Vi var 4 både som sejlede til bork. Vi ankom alle i løbet af fredagen, og overnattede 2 døgn. Fredag aften spiste vi sammen på den lokale restaurant og hyggede sammen et par timer.

Lørdag formiddag sad vi og nød en kold øl på kajen, samtidig med, at vi fik lidt kulør af solen. Nogle mere end andre.

Vi mødtes igen ved 17 tiden, og fulgtes ad til festen i det opstillede telt på Bork Havn.
Her grillede vi vores medbragte mad, og efter det amerikanske lotteri, blev der budt op til dans......Det var en rigtig god fest, og musikken blev leveret af en lokal, som vendte CDér til klokken 01.

Om søndagen sov vi vist alle længe🤒, og efter frokost fulgtes vi alle ad til Ringkøbing igen. Turen varede ca. 3 timer, på trods af lidt problemer med garn med bøjer som stod forkert ved Stauning Dyb.

Det var en rigtig dejlig tur, som varmt kan anbefales.🙂
Pinsefest i Bork

Hv.Sande d. 16. maj 2009


Vi var 4 både som tog på en spontan tur til Hv. Sande lystbådehavn.
Vi fik en øl og en kop kaffe, og hyggede os i hinandens selskab et par timer.

Mændene gik en tur og så på bådene der lå i havnen🤩.
Kvinderne fik snakket rigtig meget imens.

Hygge på lystbådehavnen i Hv. Sande

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 15:19

Du kan ringe til kasseren på 40877468 eller send en mail til fjordensmotorbaadsklub@gmail.com

MVH

John Kirkegaard

...
04.12 | 15:42

Du kan bare kontakte kasseren på telefon 40877468 og så finder vi ud af det.

...
04.12 | 10:10

Hej
Jeg vil gerne meldes ind i motorbådsklubben da vi har flyttet vores båd fra Esbjerg til Bork

...
04.12 | 10:08

Hej
Vi vil gerne meldes ind i motorbådsklubben

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE