Havne

Ringkøbing Havn

Ringkøbing Havn


Ringkøbing Havn ligger i den nordlige ende af Ringkøbing Fjord og udgør en del af Ringkøbing by. Ringkøbing Havn er en større havn, som bliver benyttet af erhvervsfiskere, fritidsfiskere og fritidssejlere. Herudover er der en særskilt havn forbeholdt smakkelignende joller, som er bygget efter gamle traditioner.

Bådpladser i Ringkøbing Havn
Hvis du gerne vil leje en bådplads i Ringkøbing Havn, skal du bruge dette ansøgningsskema.
Du skal sende skemaet til Ringkøbing Havn. Adressen finder du på ansøgningsskemaet.
VI HAR FOR TIDEN LEDIGE BÅDPLADSER I RINGKØBING HAVN.

Havnetakster for Ringkøbing Havn i 2011
Alle takster er inklusiv moms. Havneåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

Leje af bådplads i Ringkøbing Havn
For 2011 afregnes bådpladsleje generelt efter bådens areal, opmålt på bredeste sted som længde gange bredde.

Arealpris per kvadratmeterinklusiv to kranløft er 187 kroner.
Arealpris per kvadratmeter eksklusiv kranløft er 164 kroner
Derudover opkræves en fast afgift (administrationsgebyr) på 513 kroner. Dette gælder også for bådplads efter 1. august og på land hele året
For blandt andet erhvervsbåde opkræves et gebyr på 5.698 kroner.

Kranen i Ringkøbing kan maksimalt løfte ti tons.

Fiskejoller og joller
Fiskejoller i Ringkøbing Havn inklusiv kranløft koster 2.505 kroner.
Fiskejoller i Ringkøbing Havn eksklusiv kranløft koster 2.036 kroner.

Leje af arealer til hytter
Hytter op til 20 kvadratmeter koster 1.322 kroner.
Hytter over 20 kvadratmeter koster 2.017 kroner.

Fælles gebyrer for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn
Slæbestedsgebyr - benyttelse af slæbested: Årsmærkat (gælder alle kommunens havne) koster 285 kroner.
Strømafgift per døgn for gæster er 23 kroner.
Gæstepris per dag med overnatning (uden årsmærkat) er 90 kroner.
Gæstepris per dag uden overnatning (uden årsmærkat) er 60 kroner.
Vinterplads for 2011 til 2012 for både, der kommer på land, koster 570 kroner.
Supplerende kranbetjening per gang (for hver påbegyndt halve time) koster 340 kroner.
Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse er 285 kroner.
El-afgift per kwh er 2,25 kroner.
Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land eller i vand koster 1.050 kroner per måned.
Bådplads efter 1. august afregnes med 50 procent - gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning, samt slæbested i alle havne.
Både, der står på land hele året, afregnes med 50 procent af den normale pris.

Frihavnsordning
Man kan frit besøge andre havne, der er medlem af frihavnsordningen i op til tre døgn uden betaling af pladsleje.

Betalingsvedtægt
Der er udarbejdet en betalingsvedtægt, som gælder for kommunens havne. Betalingsvedtægten indeholder blandt andet:

 • regler om udlejning
 • opsigelse af pladser
 • betaling af pladsleje
 • brug af el
 • brug af kran
 • leje og opsigelse af arealer til redskabshuse, jagthytter og fiskerhuse.

Du kan læse betalingsvedtægten her .

Ordensregler for Ringkøbing Havn
Der er udarbejdet ordensregler for Ringkøbing Havn. I disse regler kan du blandt andet læse noget om

 • fordeling af bådpladser
 • optagning og udsætning af både
 • opbevaring om vinteren
 • håndtering af affald
 • brug af vand og el

Du kan læse ordensreglerne her .

Havnekontor
Havnepladsen 2
6950 Ringkøbing

Havnefoged
Jes Ebsen
Telefon 9732 4059
Mobil 2946 4069 (send eventuelt en sms)
Telefax 9732 4069
VHF kanal 16
Mail jes.ebsen@rksk.dk

Havnefogedens træffetider

 • Vinterperioden:
  (december til og med marts)
  Mandag til fredag klokken 9.30 til 12.30. Telefontid bedst mellem klokken 10.30 og 12.00.
 • Sommerperioden:
  (april til og med november)
  Mandag til fredag klokken 9.30 til 12.00 og 12.30 til 16.30. Telefontid bedst mellem klokken 10.30 og 12.00.
  Hvis du skal benytte havnekranen, skal du meddele det til havnefogeden senest dagen før.
  I tilfælde af, at havnefogeden har ferie eller fri, vil der være et opslag på havnehuset om andre kontaktpersoner.
 • Desuden følgende lørdage:
  Søsætning den 16. april, 30. april og 7. maj 2011.
  Optagning den 8. oktober, 22. oktober og 5. november 2011.

Hvis du har brug for kranhjælp uden for havnefogedens træffetider og uden for de nævnte datoer for søsætning og optagning, kan du henvende dig til én af følgende kontaktpersoner. I disse tilfælde skal du betale ekstra for kranhjælp.

Kontaktpersoner for kranhjælp uden for havnefogedens træffetider

 • Louis Rasmussen
  Telefon 9732 5869
 • Søren Lauridsen
  Telefon 9732 3069 og 4042 4069
 • Jens Peter Bjerregård
  Telefon 9733 5551 og 2064 2074
 • Frede Lauridsen
  Telefon 9732 2776

Tekniske oplysninger fra "Den Danske Havnelods" om blandt andet sejlrende og afmærkning

Havnens beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Nordre Dyb
56°05,2'N 8°14,4'E - kort 99

Havnen
der ejes af kommunen, består af fire bassiner: Ny Havn, Gamle Havn, Marinaen samt Jollehavnen sydøst for de tre øvrige bassiner.
Sejladsen til Ringkøbing Havn foregår gennem Kammerslusen ved Hvide Sande over Ringkøbing Fjord.

Dybder
Dybden i den gravede rende er 2,5 meter. I Ny Havn 2,5 meter. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 100 meter, bredde 15 meter og dybgang 2,5 meter.

Vandstand
Der er ikke tidevand i Ringkøbing Fjord. Vandstanden reguleres af Hvide Sande slusen fra +0,05 DVR til +0,15 DVR. Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 meter. Sydlige vinde kan give indtil 0,2 meter højvande og nordlige vinde indtil 0,2 meter lavvande.

Strøm
Nordvestlig vind giver sydøstgående strøm.

Fartbegrænsning
3 knob i sejlrende og havn.

Afmærkning
Sejlrenden Hvide Sande til Ringkøbing er afmærket med grønne bøjer. Anduve bøjen ved enden af sejlrenden til Ringkøbing er rød med lodrette hvide striber. Den 0,6 sm. lange gravede rende er 20 meter bred med en dybde på 2,5 meter. Den gravede rende er sideafmærket med 5 røde og 5 grønne bøjer. Der er et vinkelfyr, der sikrer sejlads om natten. Afmærkning i Fjorden er kun udlagt i tiden 1. april til 15. november.

Fyr
Se plan nederst på siden. Molerne er facadebelyst.

Ankringsforbud
Det er forbudt at ankre i sejlrenden.

Ressourcer
Ringkøbing Havn er en del af den smukke by, hvor der er mange indkøbsmuligheder. På havneområdet er der gode forretninger og restauranter. Havnen har 10 ton kran og slæbested. På Havnekontoret er der mulighed for at benytte fax og IT.

Toldklarering
Skat
Telefon 7222 1818.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
Mod sydvest: En ret linie fra pierens sydøstlige hjørne til hovedet på havnens ydermole.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensregler af 22. august 2003 for Ringkøbing Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads med mere i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne", blandt andet med følgende tilføjelse:

 • Bro 2 i Gamle Havn er forbeholdt erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere. Som hovedregel skal bådene ved denne bro have en fiskeritilladelse med tilhørende skibsnummer. Det er således, at de mest erhvervsaktive både har ret til at ligge ved kaj, og de mindre aktive både fortøjes uden på hinanden.
 • Bro 6. Den østlige del er forbeholdt bådejere, der driver lidt fiskeri.
 • Bro 8. Mindre både uden overbygning, men med en mindre bak foran, kan accepteres.
 • Bro 9-10 i Jollehavnen er fortrinsvis forbeholdt smakkelignende både, det vil sige træbåde bygget efter gamle traditioner.

Søkort over Ringkøbing Havn

Oplevelser i nærheden af Ringkøbing Havn
Ringkøbing er en hyggelig dansk købstad med brostensbelagte gader. Der er er rige muligheder for historiske oplevelser, shopping i et bredt udvalg af specialbutikker i bykernen, museumsbesøg eller torvejazz i sommerperioden.

På og ved havneområdet finder du flere restauranter og specialbutikker. Ved havnen findes der et specielt område, "Indianerlejeren", som er en koncentration på cirka 50 af fiskernes redskabsskure.

Der er mulighed for mange aktiviteter og oplevelser. Vi kan blandt andet nævne lystfiskeri, ture til Vesterhavet og fuglekig ved Stadil Fjord

Du kan finde flere oplytsninger om oplevelser, seværdigheder og ture i området på følgende hjemmesider:
Ringkøbing-Skjern Museum
Ringkjøbing Handelsforening
Den officielle turguide/aktivitetskalender

Bork Havn

Bork Havn


Bork Havn ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord meget tæt på ét af Danmarks mest spændende fuglereservater, Tipperne. Havnen består af en lystbådehavn, en fiskerihavn og en havn for husbåde. Bork Havn blev grundlagt i 1933 af Bork Fiskeriforening. Siden er havnen i flere omgange blevet udbygget for lystbåde, så der i dag er plads til cirka 290 lystbåde.

Bådpladser i Bork Havn
Hvis du er interesseret i at leje en bådplads, kan du se et kort over bådpladserne i Bork Havn her.
VI HAR FOR TIDEN LEDIGE BÅDPLADSER I BORK HAVN.

Du skal bruge dette ansøgningsskema, hvis du vil søge om at leje en bådplads. Du skal sende skemaet til Bork Havn. Adressen finder du på ansøgningsskemaet.

Havnetakster for Bork Havn i 2011
Alle takster er inklusiv moms. Havneåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

Leje af bådplads i Bork Havn
For 2011 afregnes bådpladsleje generelt efter bådens areal, opmålt på bredeste sted som længde gange bredde.

Arealpris per kvadratmeterinklusiv to kranløft er 187 kroner.
Arealpris per kvadratmeter eksklusiv kranløft er 164 kroner.
Derudover opkræves en fast afgift (administrationsgebyr) på 513 kroner. Dette gælder også for bådplads efter 1. august og på land hele året.
For blandt andet erhvervsbåde opkræves et gebyr på 5.698 kroner.

Kranen i Bork kan maksimalt løfte otte tons.

Særlige takster for fiskejoller
Fiskejoller i Bork Havn eksklusiv kranløft 1.628 kroner.
Fiskejoller i Bork Havn inklusiv to kranløft 2.098 kroner.

Leje af arealer til hytter og redskabsrum
Leje af arealer til hytter og redskabsrum koster 650 kroner.

Fælles gebyrer for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn
Slæbestedsgebyr - benyttelse af slæbested: Årsmærkat (gælder alle kommunens havne) koster 285 kroner.
Strømafgift per døgn for gæster er 23 kroner.
Gæstepris per dag med overnatning (uden årsmærkat) er 90 kroner.
Gæstepris per dag uden overnatning (uden årsmærkat) er 60 kroner.
Vinterplads for 2011 til 2012 for både, der kommer på land, koster 570 kroner.
Supplerende kranbetjening per gang (for hver påbegyndt halve time) koster 340 kroner.
Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse er 285 kroner.
El-afgift per kwh er 2,25 kroner.
Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land eller i vand koster 1.050 kroner per måned.
Bådplads efter 1. august afregnes med 50 procent - gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning, samt slæbested i alle havne.
Både, der står på land hele året, afregnes med 50 procent af den normale pris.

Søsætning og optagning i 2011
Søsætning den 9. april, 16. april, 23. april og 30. april 2011.
Optagning den 8. oktober, 15. oktober, 22. oktober, 29. oktober og 5. november 2011.

Frihavnsordning
Man kan frit besøge andre havne, der er medlem af frihavnsordningen i op til tre døgn uden betaling af pladsleje.

Betalingsvedtægt
Der er udarbejdet en betalingsvedtægt, som gælder for kommunens havne. Betalingsvedtægten indeholder blandt andet:

 • regler om udlejning
 • opsigelse af pladser
 • betaling af pladsleje
 • brug af el
 • brug af kran
 • leje og opsigelse af arealer til redskabshuse, jagthytter og fiskerhuse.

Du kan læse betalingsvedtægten her .

Ordensregler
Der er udarbejdet ordensregler for Bork Havn. I disse regler kan du blandt andet læse noget om

 • regler for opankring, sejlads, fortøjning
 • orden på havnens område
 • brug af havnens udstyr, såsom kran, vand og el.

Du kan læse reglementet for Bork Havn her . (Se dog undtagelsen angående medlemspligt i afsnittet herunder).

Medlemspligt af Bork Bådelaug samt Bork og Omegns Fiskeriforening
Statsforvaltningen Midtjylland har den 8. december 2010 afgjort, at kravet om medlemspligt af Bork Bådelaug ikke er lovlig.
Afgørelsen betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune fra den 8. december 2010 ikke kan stille krav om medlemspligt af Bork Bådelaug samt Bork og Omegns Fiskeriforening.
§ 10 i havneregulativet for Bork Havn er således ikke længere gældende.

Tekniske oplysninger fra Den Danske Havnelods om blandt andet sejlrende og afmærkning

Havnens beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Falen Dyb
55°51,0'N 8°16,7'E - kort 99

Havnen, der ejes af kommunen, består af en lystbådehavn, fiskerihavn og en havn for husbåde.

Dybder
Se plan nederst på siden.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 meter, bredde 4 meter og dybgang 1,7 meter.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er cirka 0,2 meter. Nordlige vinde giver indtil 0,5 meter højvande og sydøstlige vinde indtil 0,4 meter lavvande.

Besejling
Havnen anduves sikrest ved at følge afmærkningen i Falen Dyb, indtil indsejlingen til den gravede rende. Nordøst for indsejlingen til renden ligger et grundt område, der er afmærket med en rød tønde med topbetegnelse.

Fartbegrænsning
i indsejlingen og i havnen indtil 3 knob.

Afmærkning
Indsejlingsrenden er i perioden 1. april til 15. november afmærket med grønne og røde tønder med topbetegnelse.

Fyr
Ledefyr. To fyr, der viser rødt, fast lys og med rød- og hvidstribet trekanttopbetegnelse på grå gittermaster. Holdt overet i pejling 123,5° leder fyrene til havnen.

Kabler
Kabel mellem brohovederne i indsejlingen.

Ankerplads
Gode ankerpladser langs Tipperne.

Ressourcer
Slæbested. En 8-tons kran. Brændstof, posthus samt værksted to kilometer. Bank tre kilometer. Cirka 1,5 kilometer sydøst for havnen ligger Bork Vikingehavn.

Toldklarering
Skat
Telefon 7222 1818

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads med mere i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Søkort over Bork Havn

Oplevelser i nærheden af Bork Havn
I nærheden af havnen er der aktiviteter for enhver smag, og der er mulighed for mange oplevelser. Vi kan blandt andet nævne surfing, lystfiskeri, fugleture til Tipperne, Skjern Å projektet, sejlads med vikingeskibe og ture til Vesterhavet.

I baglandet til havnen ligger der et større sommerhusområde, campingplads, købmand, specialbutikker, kroer og restauranter, og der er rige muligheder for diverse indkøb og oplevelser.

Du kan finde flere oplysninger om oplevelser, seværdigheder og ture i nærområdet på følgende hjemmesider:
Ringkøbing-Skjern Museum
Bork Fiskeriforening
Den officielle turguide/aktivitetskalender

Skaven Havn

Skaven Havn

Ingen stemmer endnu
Havnens telefonnummer:
97 37 40 69
Østerbyvej 44
Vostrup 6880
Danmark
55° 53' 34.9224" N , 8° 21' 35.8524" E
Havnepenge:

Gæstesejlere: 50 kr. pr. dag. - 250 kr. pr. uge

0
0

Hyggelig lille havn i Ringkøbing fjord. Ved Skaven havn finder du ro i afslappende omgivelser. Et børnevenligt sted, hvor fjorden byder på gode badeforhold og spændende udfordringer til windsurferne.

Som nabo til Skaven Strand finder du Tipperne, Nordeuropas største fuglereservat. Her kommer du tæt på f.eks. ryler, spurve, snepper og hjejler.

Det er muligt at købe frisk fanget fisk i havnen.

Besejling:
Anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr. Kompasafmærkningen på Tippegrund står i forlængelse af Stavning Havns fyrlinie. Herfra kan styres direkte mod indsejlingen til den 1 sm lange gravede rende til Skaven, der er markeret af en rød/hvid spidstønde med kugletop. Havnens fyrbåker viser ind i 129 grader. Den smalle rende er markeret af grønne og røde stager. Afmærkningen, der kun er udlagt i tiden 1. april - 15. november, skal nøje respekteres. Hold afstand på mindst 1 sm til de fredede områder Klægbanke og Tipperne af hensyn til fuglelivet. Omfattende restriktioner for al færdsel over Harvig Grund og Stavning Grund.

Stauning Havn

Stauning Havn


Stauning Havn ligger cirka midt for fjorden på den østlige side. Det er en hyggelig havn, som bliver brugt af fritidssejlere, fritidsfiskere og jægere.

Stauning havn blev indviet den 11. september 1938. Havnen er siden blevet udvidet, så der nu er plads til cirka 250 både. På havnen findes desuden cirka 50 små hytter.

I havnen finder du kutteren Grethe, som er den eneste af de oprindelige fjordkuttere fra Ringkøbing Fjord, der er tilbage. Af hytter vil vi gerne fremhæve nummer 5, Arken. Før Stauning Havn blev anlagt, blev den hver sommer brugt som flydende hus på fjorden.

Bådpladser i Stauning Havn
Hvis du er interesseret i at leje en bådplads, kan du se et kort over bådpladserne i Stauning Havn her.
VI HAR FOR TIDEN LEDIGE BÅDPLADSER I STAUNING HAVN.

Du skal bruge dette ansøgningsskema, hvis du vil søge om at leje en bådplads. Du skal sende skemaet til Stauning Havn. Adressen finder du på ansøgningsskemaet.

Leje af bådplads i Stauning Havn
Alle takster er inklusiv moms. Havneåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

Marina Vest
For både i Marina Vest afregnes pladsleje efter bådens areal, opmålt på bredeste sted som længde gange bredde (plads nr. 1-61, 1A, 18A, 36A og 53A).
Arealpris per kvadratmeter eksklusiv kranløft er 164 kroner.

Marina Øst
For 2011 afregnes pladsleje efter størrelsen på den tildelte bådplads.
1,5 meter bredde på pladsen (nummer 265 til 272) koster 1.025 kroner.
2,0 meter bredde på pladsen (nummer 246 til 264) koster 1.370 kroner.
2,5 meter bredde på pladsen (nummer 192 til 236 og 241 til 245) koster 1.710 kroner.
3,0 meter bredde på pladsen (nummer 237 til 240) koster 2.050 kroner.

Pladser for joller og både, Lille Havn, Ydre Havn og Fiskerihavn
(nummer 129 til 172, 301 til 373 og 701 og 705).
Skydepramme koster 400 kroner.
Joller, højest fem meter, koster 1.200 kroner.
Både over fem meter koster 1.600 kroner.
Småbåde, svelleplads på land (nummer 501 til 575) koster 340 kroner.

Leje af arealer til hytter
Taksten er 5.698 kroner (momsfritaget).

Frihavnsordning
Man kan frit besøge andre havne, der er medlem af frihavnsordningen i op til tre døgn uden betaling af pladsleje.

Fælles gebyrer for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn
Slæbestedsgebyr - benyttelse af slæbested: Årsmærkat (gælder alle kommunens havne) koster 285 kroner.
Strømafgift per døgn for gæster er 23 kroner.
Gæstepris per dag med overnatning (uden årsmærkat) er 90 kroner.
Gæstepris per dag uden overnatning (uden årsmærkat) er 60 kroner.
Vinterplads for 2011 til 2012 for både, der kommer på land, koster 570 kroner.
Supplerende kranbetjening per gang (for hver påbegyndt halve time) koster 340 kroner.
Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse er 285 kroner.
El-afgift per kwh er 2,25 kroner.
Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land eller i vand koster 1.050 kroner per måned.
Bådplads efter 1. august afregnes med 50 procent - gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning, samt slæbested i alle havne.
Både, der står på land hele året, afregnes med 50 procent af den normale pris.

Frihavnsordning
Man kan frit besøge andre havne, der er medlem af frihavnsordningen i op til tre døgn uden betaling af pladsleje.

Betalingsvedtægt
Der er udarbejdet en betalingsvedtægt, som gælder for kommunens havne. Betalingsvedtægten indeholder blandt andet:

 • regler om udlejning
 • opsigelse af pladser
 • betaling af pladsleje
 • brug af el
 • brug af kran
 • leje og opsigelse af arealer til redskabshuse, jagthytter og fiskerhuse.

Du kan læse betalingsvedtægten her .

Ordensregulativ
Der er udarbejdet ordensregler for Stauning Havn. I disse regler kan du blandt andet læse noget om

 • regler for sejlads
 • fordeling af bådpladser
 • fortøjning af både
 • orden på området
 • brug af havnens udstyr samt vand og el

Du kan læse ordensreglerne her .

Havnekontor
Der er ikke noget havnekontor.
Kontakt havnefogeden.

Tekniske oplysninger fra "Den Danske Havnelods" om blandt andet sejlrende og afmærkning

Havnens beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Stauning Dyb
55°57,2'N 8°22,2'E - kort 99

Havnen
der ejes af kommunen, ligger cirka 1.500 meter syd for Stauning Kirke. En cirka 3.400 meter lang, gravet sejlrende fører til havnen.

Dybder
Dybden i den gravede rende og i havnen er 1,2 meter.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 meter, bredde 3 meter og dybgang 1,0 meter.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 meter. Nordvestlige vinde kan give 0,8 meter højvande og sydøstlige vinde 0,3 meter lavvande.

Besejling
Renden kan være tilsandet i nordvestsiden.

Fartbegrænsning
I havnen: 2 knob.

Afmærkning
Sejlrenden er ved yderenden afmærket med en rød og hvid, lodretstribet tønde med rød kugletopbetegnelse. Rendens sydside er afmærket med 20 grønne stager med topbetegnelse og rendens nordside med 10 røde stager med topbetegnelse.

Båker
To båker på grå pæle med rød trekanttopbetegnelse leder holdt overet (049,5°) gennem sejlrenden til havnen.

Fyr
Ledefyr. To fyr på ovennævnte båker, der viser hvidt, fast lys.

Ressourcer
Slæbested. Bank, brændstof og proviant 1,3 kilometer.

Toldklarering
Skat
Telefon 7222 1818

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads med mere i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Søkort over Stauning Havn

Oplevelser i nærheden af Stauning Havn
I nærheden af Stauning Havn er der mulighed for mange aktiviteter og oplevelser. Vi kan blandt andet nævne lystfiskeri i Ringkøbing Fjord eller i de mange put & takesøer i området, jagt på fjorden, ture til Skjern Enge for at se på de mange fugle og med mulighed for at sejle med trækfærge, Danmarks flymuseum, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg Plantage og Dejbjerg Jernaldermuseum.

I baglandet til havnen er der et sommerhusområde og Stauning by, hvor der er mulighed for diverse indkøb og oplevelser.

www.borkbaadelaug.gominisite.dk
adr. på bork bådelaug

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

niels lind pedersen | Svar 22.04.2018 16:24

fik endnu mere lyst til Ringkjøbing fjord
Efter mange andre fjorde i Danmark er sejlet tynde

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 15:19

Du kan ringe til kasseren på 40877468 eller send en mail til fjordensmotorbaadsklub@gmail.com

MVH

John Kirkegaard

...
04.12 | 15:42

Du kan bare kontakte kasseren på telefon 40877468 og så finder vi ud af det.

...
04.12 | 10:10

Hej
Jeg vil gerne meldes ind i motorbådsklubben da vi har flyttet vores båd fra Esbjerg til Bork

...
04.12 | 10:08

Hej
Vi vil gerne meldes ind i motorbådsklubben

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE